FMH gør status

Fremtidens Maritime Håndværker har gennemgået sin femte periode, og vi er nu klar til at give dig en status på, hvad på projektet har opnået indtil nu.

Forløb og elever
Projektet har leveret og afprøvet yderligere 8 maritimt tonede forløb på erhvervsskolerne, og har dermed leveret i alt 15 forløb ud af de 42, som skal afprøves indenfor projektperioden, der løber frem til oktober 2018. I forbindelse med disse forløb har der været 134 deltagere, og der har dermed i alt været 229 deltagende elever ud af et mål på 336 elever i alt. 227 af disse elever er umiddelbart efter deltagelse i gang med en erhvervsuddannelse, hvor målet for hele projektperioden er 168 elever.

Praktikpladser og information til virksomheder
Projektet er også kommet godt i gang med praktikpladsindsatsen!

I forhold til aktiviteter som omhandler opsøgende indsats overfor maritime virksomheder med henblik på at skabe flere praktikpladser, så har projektet kontaktet og haft informationsudveksling med 327 virksomheder, hvor målet for hele projektperioden er 280. Dette har resulteret i 206 nye praktikpladser ud af de 200 som projektet har som mål at levere.

Et flot resultat som partnerne i projektet kan være stolte af at have leveret.